Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Aktuāla informācija par uzņemšanu 10.klasē

Uzņemšanas konkurss 10.klasē ir noslēdzies.

Skolēni, kuri sekmīgi apguvuši pamatizglītības programmu, var pretendēt uz brīvajām vietām  mācībām 10.klasē, iesniedzot RAĢ lietvedībā iesniegumu, kam pievienots sekmju izraksts.